Zápisy výborů

 

Zápisy jsou zveřejněny ve formátu *.pdf

 

Kulturní komise

 
2021

2020

2016

2017

2018

2019

 

 

Sociální komise

2022
2021
 
2020
 

2015

2016

2017

2018

2019

 
 

Finanční výbor 

 
 
2021
 

2020

2010

2011

2012

 2013

 2014

 2015

2016

2017

2018

2019

 

 

Kontrolní výbor

 
2021
 
2020

2019

 

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017