Zápisy výborů

 

Zápisy jsou zveřejněny ve formátu *.pdf

Kulturní komise

 
 

2020

2016

2017

2018

2019

Sociální komise

2015

2016

2017

2018

2019

Finanční výbor 

2010

2011

2012

 2013

 2014

 2015

2016

2017

2018

2019

2020

  

Kontrolní výbor

 
2020

2019

 

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017