Zápisy výborů

 

Zápisy jsou zveřejněny ve formátu *.pdf

Kulturní komise

2016

2017

2018

2019

Sociální komise

2015

2016 

2017

2018

2019

Finanční výbor 

2010

2011

2012

 2013

 2014

 2015

2016

2017

2018

2019

 

  

Kontrolní výbor 

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2019