Strategický rozvojový plán

 
 
ve znění schváleném na zasedání zastupitelstva města dne 7.12.2020