Městský úřad

Elektronická podatelna:

Datové schránky: kgxb2yq

KamilaHandlova@seznam.cz

el. podatelna slouží pro podání podepsaná elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu

 

Struktura

 

  Příjmení a jméno telefon e-mail
starosta Horák Pavel, Mgr.
573 502 812, 602 511 476
starosta@morkovice-slizany.cz
místostarosta Frkal Zdeněk 573 502 813
604 905 923
frkal@morkovice-slizany.cz
tajemník Foltýn Stanislav 573 370 336, 731 650 378
tajemnik@morkovice-slizany.cz
  
personalistka
Jablunková Romana 573 502 814 jablunkova@morkovice-slizany.cz
ekonomka
 
účetní
Dostalíková Marcela
Procházková
Kamila
573 502 815

dostalikova@morkovice-slizany.cz

prochazkova@morkovice-slizany.cz
 

matrikářka, evidence

obyvatel, hlášení

místním rozhlasem

Holečková Jana, DiS.

573 502 811 holeckova@morkovice-slizany.cz
stavební úřad- vedoucí Marková Ilona


Ing. Pavla Jiříčková
573 502 818 markova@morkovice-slizany.cz


jirickova@morkovice-slizany.cz
podatelna, mzdy Handlová Kamila 573 502 810 mesto@morkovice-slizany.cz
životní prostředí Kazíková Andrea 573 502 817 kazikova@morkovice-slizany.cz
sociální pracovník
Rygrová 
Pavla
573 370 329 social@morkovice-slizany.cz

bytové hospodářství

pokladna    

Trávníčková Irena 573 502 819 travnickova@morkovice-slizany.cz

nebytové prostory

agenda 

rady města

Hanáková Alena  573 502 816  hanakova@morkovice-slizany.cz

   

Úřední dny a hodiny od 15.2.2021 : 

Pondělí :   7,30-12,00    13,00-17,00   

Středa:     7,30-12,00    13,00-17,00