Formuláře

Stavební úřad

 

Matrika

  • Žádost o povolení k uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního obvodu
  • Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve
  • Žádost o vydání matričního dokladu
  • Žádost o vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Dotazník k uzavření manželství

 

Žádost o dotaci

 

Místní poplatky

 
 

Ceník služeb

 

Žádost o koupi stavebních pozemků

 

Řád veřejného pohřebiště