Formuláře

 

Stavební úřad

 • Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 • Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Žádost o územní souhlas
 • Ohlášení stavby
 • Žádost o stavební povolení
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • Oznámení o užívání stavby
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 • Oznámení změny v užívání stavby

 • Ohlášení odstranění 

Matrika

 

Žádost o dotaci

 

Místní poplatky