Formuláře

Stavební úřad

 

Matrika

 • Žádost o povolení k uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního obvodu
 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve
 • Žádost o vydání matričního dokladu
 • Žádost o vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Dotazník k uzavření manželství

 

Žádost o dotaci

 

Místní poplatky

 
 • Ceník za zapojení do obecního systému nakládání s odpadem pro podnikatele - zde
 • Ohlášení poplatníka, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu, za účelem osvobození od úhrady místního poplatku za OSOH -  zde

 • Ohlášení změny v ohlášení poplatníka, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu, za účelem osvobození od úhrady místního poplatku za OSOH - zde

 • Ohlášení poplatníka, který je vlastníkem jednotlivé nemovité věci na území obce Morkovice-Slížany za účelem úhrady OSOH - zde

 • Ohlášení změny poplatníka, který je vlastníkem jednotlivé nemovité věci na území obce Morkovice-Slížany za účelem úhrady OSOH - zde
 • Osvobození od poplatků - pes

 • Odhlášení psa z evidence - zde
 

Ceník služeb

 

Žádost o koupi stavebních pozemků

 

Řád veřejného pohřebiště