Výbory a komise

Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s §117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění na svém ustavujícím zasedání kontrolní a finanční výbor.

 

Finanční výbor

Složení finančního výboru: předseda Ing. Soňa Horáková, členové Pavel Churý, Tomáš Kocourek, Mgr. Jana Pešáková, Ivana Remešová, JUDr. Dagmar Šestáková, Milada Teuchnerová, Danuše Vabroušková a Ing. Bronislav Zaoral.

Pravomoce finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města,

  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Zápisy z jednání finančního výboru jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

 

Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru: předseda Petr Jablunka, členové Jiří Minks, Ing. Magda Kuchaříková, Jaroslav Pajgr,  Mgr. Martin Langhans, Ilja Handlová.

Pravomoce kontrolního výboru

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,

  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městsakým úřadem na úseku samostatné působnosti

  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

 

Sociální komise

Složení sociální komise : Předsedkyně - Mgr. Bronislava Albrechtová, členové - Mgr. Jana Barnetová, Mgr. Jana Pešáková, Jitka Dvořáková, Anna Brázdilová, Mgr. Hana Doleželová, Petimat Magomadova, ing. Bronislav Zaoral, Radim Klimek,  sociální konzultant - Alena Hanáková

Pravomoce sociální komise

  • organizování akcí pro seniory a jiné skupiny - přednášky, besedy, posezení, zájezdy

  • blahopřání k významným výročí aj.

Zápisy z jednání sociální komise jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

Kulturní komise

Složení kulturní komise: Ing Zaoral Bronislav - předseda, Mgr. Albrechtová Bronislava, Brázdilová Anna, Hrabánková Kateřina, Klímek Radim, Krejčí Lubomír ml., Kocourek Tomáš, Krejčí Lubomír, Kubásková Alžběta, Polášek Karel, Srnánková Jarmila, Valentová Martina

 

Činnost komise:

Komise pořádá kulturní a společenské akce určené jak pro dospělé, tak pro děti. Jedná se především o organizaci různých výstav, besed, zájezdů - jak poznávacích tak na kulturní představení, zajišťování koncertů, mikulášské nadílky, pomoc při hodových oslavách. Komise spolupracuje s mateřskou, základní a uměleckou školou a také s některými spolky ve městě. Tuto spolupráci by chtěla dále rozšiřovat. Do své činnosti chce komise zahrnout i nové akce, které by oživily dění v našem městě nebo které by reagovaly na výjiměčné a slavnostní události.
Zápisy z jednání kulturní komise jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů