Výbory a komise

Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s §117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění na svém ustavujícím zasedání kontrolní a finanční výbor.

 

Finanční výbor

Složení finančního výboru: 

předseda:   Rábek Kamil, Ing. MBA,MSc.

členové:     Churý Pavel

                 Hanačíková Veronika

                 Pešáková Jana, Mgr.

                 Šestáková Dagmar, JUDr.

                 Koutňák Martin

                 Zaoral Bronislav, Ing.

Pravomoce finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města,

  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Zápisy z jednání finančního výboru jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

 

Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

předseda:   Vinklárek Jiří

členové:      Horáková Soňa, Ing.

                  Klimek Radim

                  Pajgr Jaroslav

                  Kuchaříková Magda, Ing.

Pravomoce kontrolního výboru

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,

  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městsakým úřadem na úseku samostatné působnosti

  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

 

 

Sociální komise

Složení sociální komise : 

předseda: Albrechtová Bronislava, Mgr.

členové:   Barnetová Jana, Mgr.

               Doleželová Hana, Mgr.

               Dvořáková Jitka

               Najmanová Eva, Mgr.

               Pešáková Jana, Mgr.

               Klímek Radim

               Malá Jaroslava

               Rygrová Pavla

Pravomoce sociální komise

  • organizování akcí pro seniory a jiné skupiny - přednášky, besedy, posezení, zájezdy

  • blahopřání k významným výročí aj.

Zápisy z jednání sociální komise jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů

 

 

Kulturní komise

Složení kulturní komise: 
předseda: Trávníček Ondřej
členové:   Albrechtová Bronislava, Mgr.
               Najmanová Eva Mgr.
               Hrabánková Kateřina
               Klímek Radim
               Krejčí Lubomír
               Kocourek Tomáš
               Polášek Karel
               Valentová Martina
              
               
     

Činnost komise:

Komise pořádá kulturní a společenské akce určené jak pro dospělé, tak pro děti. Jedná se především o organizaci různých výstav, besed, zájezdů - jak poznávacích tak na kulturní představení, zajišťování koncertů, mikulášské nadílky, pomoc při hodových oslavách. Komise spolupracuje s mateřskou, základní a uměleckou školou a také s některými spolky ve městě. Tuto spolupráci by chtěla dále rozšiřovat. Do své činnosti chce komise zahrnout i nové akce, které by oživily dění v našem městě nebo které by reagovaly na výjiměčné a slavnostní události.
Zápisy z jednání kulturní komise jsou v sekci dokumenty/zápisy výborů
 
 

Bytová komise

Složení bytové komise : 

předseda: Pátík Petr

členové:   Trávníčková Irena

               Dvořáková Jitka

Pravomoce bytové komise:

  • posouzení doručených žádostí o byt a doporučení vhodného žadatele ke schválení do rady města