Volené orgány

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jsou volenými orgány města zastupitelstvo, rada a starosta.

Volenými orgány zastupitelstva a rady jsou výbory a komise, přitom platí zákonná povinnost zřídit výbor finanční a kontrolní.