Czech POINT

 

Od 1.1.2008 je MěÚ Morkovice-Slížany kontaktním místem Czech POINTu.

Na tomto kontaktním místě můžete získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy:

 

Výpisy

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Živnostenský rejstřík

 

Agendy ISDS – inf. systému datových schránek

Formulář žádosti o zřízení datové schránky

Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM

Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM

Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

 

Ostatní podání

Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu

 

 

Základní registry:

Výpis údajů z registru obyvatel

Výpis údajů z registru osob

Veřejný výpis údajů z registru osob

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Výpis o využití údajů z registru osob

Žádost o změnu údajů v registru osob

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 

 

Bližší informace k jednotlivým formulářům a výpisům na: https://www.czechpoint.cz/