Změna telefonních čísel

16.12.2019 08:47

Z důvodu stěhování městského úřadu na novou radnici je po přechodnou dobu omezeno připojení pevnými telefonními linkami.

V současné době jsou v provozu následující čísla:

podatelna, mzdy        Kamila Handlová           573 370 126

matrika                    Jana Holečková              573 502 811

ekonomka                Marcela Dostalíková        573 370 346

stavební úřad            Stanislav Foltýn              731 650 378

místostarosta            Zdeněk Frkal                   604 905 923

tajemník                   Stanislav Foltýn              731 650 378

starosta                    Pavel Horák                    602 511 476

 

Zpět