Platba poplatku za komunální odpad

17.03.2020 13:12

MéÚ oznamuje, že poplatek za komunální odpad (a také poplatek za psa) bude možné uhradit bez sankcí v prodlouženém termínu v závislosti na ukončení vyhlášeného stavu nouze, minimálně však do 31.5.2020. 

Platby je možno i v tuto chvíli provádět bezhotovostně na účet č.230127461/0300. U platby poplatku uvádějte do variabilního symbolu číslo domu.

Zpět