Internet v domácnostech

06.08.2019 08:17

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory realizuje průzkum o internetu v domácnostech, si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníků, který naleznete v odkazu - https://grantthornton.eu/pruzkumint/.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+) a nastavení dotačních možností pro rozšíření internetu v domácnostech. Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.

Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.

Průzkum analyzujeme skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

Mgr. Milan Filip

vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 400
https://www.kr-zlinsky.cz

 

 

Zpět