Informace o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

03.05.2018 09:29

Vodovody a kanalizace Kroměříž zveřejňují porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v roce 2017. Informace zde

Zpět