Informace o zpracovávání osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje město Morkovice - Slížany informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Městského úřadu Morkovice - Slížany. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

 

Správce osobních údajů:

Město Morkovice - Slížany

sídlo: Náměstí 29, 768 33 Morkovice - Slížany

e-mail: KamilaHandlova@seznam.cz

datová schránka: kgxb2yq

tel: 573 370 126

IČO: 00287504

DIČ: CZ00287504

 

Kontakty na pověřence:

Mgr. Ondřej Hojgr

e-mail: info@ritter-stastny.cz (do předmětu psát „k rukám pověřence“)

adresa: Riegrova 12, 779 00 Olomouc