Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přestupky

· Účel zpracování: řízení o přestupcích

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, soudy, Policie ČR

· Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Personální a platová agenda

· Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města, členové volebních komisí

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař

· Doba uchování: 5 , 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

· Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území města Morkovice-Slížany

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Hlášení pobytu obyvatel:

· Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Morkovice-Slížany

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

· Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

· Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 15 let

Volební seznamy:

· Účel zpracování: stálý seznam voličů

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: občané města Morkovice-Slížany starší 18 let

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise:

· Účel zpracování: zajištění voleb

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

· Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

· Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

· Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 1 rok

Přísedící soudu

· Účel zpracování: volba přísedících soudu

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

· Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, Okresní soud

· Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího

Obecně prospěšné práce

· Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)

· Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, soudy

· Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

· Účel zpracování: evidence daní a poplatků

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 20 let

Matrika

· Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

· Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby,

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ

· Doba uchování: 100 let

Ověřování podpisů a listin

· Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 10 let

Sociální péče

· Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

· Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky a služby sociální péče

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, úřad práce, OSSP, PSSZ

· Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

· Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

· Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany, soudy, orgány činné v trestním řízení, OSSP, Veřejný ochránce práv

· Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Stavební řízení

· Účel zpracování: vedení stavebního řízení

· Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

· Kategorie subjektu údajů: stavebník

· Kategorie příjemců údajů: MěÚ Morkovice-Slížany

· Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu