Informace o územním plánu

Územní plán města Morkovice-Slížany

 

Vydávající správní orgán : Zastupitelstvo města Morkovice-Slížany

Datum nabytí účinnosti územního plánu: 1. ledna 2015

Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž, Stavební úřad
Zpracovatel: AKTÉ projekt s.r.o., Kolárova 629, 767 01 Kroměříž
Vedoucí projektant: Ing. arch. Milan Krouman

Územní plán je uložen k nahlédnutí na stavebním úřadě, MěÚ Morkovice-Slížany, Náměstí 900

Hlavní výkres je k nahlédnutí zde

 

Odkaz na kompletní územní plán a projednávanou změnu č. 2 :

https://soubory.mesto-kromeriz.cz/uzemni-plany/

 

Územní studie lokality Záhumenice BI 30 - příloha

 

Územní studie lokality Chmelnice BI 9

  

Zpracování územního plánu bylo podpořeno v roce 2014 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,  pod registračním číslem projektu:  CZ.1.06/5.3.00/17.08596 – a názvem projektu : Územní plán Morkovice – Slížany,  následovně:

Celkové náklady :        598 950,00 Kč

Dotace:                    536 816,50 Kč