Základní povinné informace

zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle dalších zákonů.

Příkladem takto zveřejňovaných informací je organizační struktura městského úřadu vč. kontaktů, čísla bankovních účtů města, IČ, DIČ, postup podávání žádostí o informace a další.

Dále jsou zde zveřejněny informace o zpracovávání osobních údajů které městskému úřadu nebo městu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to v rozsahu dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.