Základní povinné informace

zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle dalších zákonů.

Příkladem takto zveřejňovaných informací je organizační struktura městského úřadu vč. kontaktů, čísla bankovních účtů města, IČ, DIČ, postup podávání žádostí o informace a další.