Vyhlášky a nařízení

Soupis platných a účinných vyhlášek a nařízení města:

 • č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, 5 a 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9
 • č. 2/2015 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů
 • č. 1/2015 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • č. 2/2011  požární řád obce
 • č. 3/2010  o místním poplatku ze vstupného
 • č. 2/2010  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • č. 1/2010  o místním poplatku ze psů
 • č. 2/2009  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 • č. 3/2008  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Morkovice - Slížany č. 1/2003  Hřbitovní řád
 • č. 4/2004  o stanovení části školského obvodu
 • č. 1/2003  Hřbitovní řád