Vyhlášky a nařízení

Soupis platných a účinných vyhlášek města:

  •  č.3/2019  o místním poplatku ze psů
  • č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  • č. 1/2015 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  • č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  • č. 2/2011  požární řád obce
  • č. 3/2010  o místním poplatku ze vstupného
  • č. 2/2010  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • č. 2/2009  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Soupis platných a účinných nařízení města :