Vyhlášky a nařízení

Soupis platných a účinných vyhlášek a nařízení města:

  • č.3/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, 5 a 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9
  • č. 1/2015 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  • č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  • č. 2/2011  požární řád obce
  • č. 3/2010  o místním poplatku ze vstupného
  • č. 2/2010  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • č. 1/2010  o místním poplatku ze psů
  • č. 2/2009  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
  • č. 4/2004  o stanovení části školského obvodu