Vyhlášky a nařízení

 
 
Soupis platných a účinných vyhlášek města:
 
 • č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 • č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • č. 3/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
 •  č.3/2019  o místním poplatku ze psů
 • č. 1/2015 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 •  č. 1/2012  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • č. 2/2011 požární řád obce
 • č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
 • č. 2/2010  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 • č. 2/2009  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 • č. 4/2004 o stanovení části školského obvodu

 

Soupis platných a účinných nařízení města :