Veřejné zakázky

Informace o probíhajících i ukončených veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zveřejněny na profilu zadavatele.

Na profilu zadavatele jsou zveřejněny i informace o veřejných zakázkách malého rozsahu od 200 000 Kč, a to i nad rámec povinností daných zákonem o veřejných zakázkách - protokol o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva s vítězným uchazečem, skutečně uhrazená cena a faktury . 

 

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.