Dokumenty

Sekce Dokumenty obsahuje střednědový výhled rozpočtu, rozpočty města od roku 2002 včetně plnění rozpočtu po jednotlivých měsících, úplné zápisy ze zasedání zastupitelstva města, usnesení rady města, zápisy ze zasedání výborů, platné a účinné obecně závazné vyhlášky a nařízení a formuláře používané stavebním úřadem, matrikou a formulář žádosti o dotaci.