Oznámení

19.06.2017 10:45

V rámci podpory včelařství ve Zlínkském kraji byla Radou Zlínského kraje usnesením č. 0292/R12/17 ze dne 10. 4. 2017 schválena neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč  příjemci panu R. Klimtovi na realizaci projektu "Nákup včelařského vybavení" evidovaného pod registračním číslem RPO8-17/186.

Zpět