Vaše návrhy nás zajímají...

13.11.2017 09:05

Vážení občané, město Morkovice - Slížany od Vás přijímá náměty, návrhy a podněty, které by mohly podle Vašeho názoru zlepšit život v našem městě. Může jít např. o výsadbu zeleně, pořízení movitých věcí, opravu komunikací, zakoupení nových herních prvků na dětské hřiště, vybudování posilovacího hřiště pro dospělé aj. Vaše náměty v písemné podobě předejte prosím do konce listopadu paní A. Hanákové osobně na MěÚ Morkovice - Slížany nebo zašlete elektronicky na email: hanakova@morkovice-slizany.cz

Zpět