Zápisy výborů

 

Zápisy jsou zveřejněny ve formátu *.pdf

Kulturní komise

2016

2017

Sociální komise

2015

2016 

2017

Finanční výbor 

2010

2011

2012

 2013

 2014

 2015

2016

2017

 

  

Kontrolní výbor 

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017